Przejdź do treści

Jak używać przecinków w języku angielskim?

Temat przecinków zawsze pozostanie problematyczny, ponieważ jest to kwestia gramatyczna, która jest bardzo zależna od intencji mówiącego i od tego co tak naprawdę chce przekazać, z jakim niuansem. To sprawia, że kwestia przecinków w języku angielskim nie jest jasna, prosta i klarowna jak matematyka i równanie 1+1=2. W takich sytuacjach dobrze jest uzmysłowić sobie pewne zasady nadrzędne.

jak-uzywac-przecinkow-w-jezyku-angielskim

Jak używać przecinków?
TRZY NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

  1. zasada – język angielski to inny język niż polski, więc nie przekładaj bezmyślnie zasad interpunkcji z polskiego na angielski!
  2. zasada – przecinki służą organizacji zdania. To jak je zorganizujesz zależy w dużej mierze od Ciebie. Z kolei zasady interpunkcji są po to, by Ci pomóc organizować swoje zdania w sposób czytelny.
  3. zasada – interpunkcji nie uczy się poprzez kucie i zapamiętywanie. Interpunkcję trzeba poczuć. Analizuj zdania, wyciągaj wnioski.

Poza subiektywnym użyciem przecinków mamy do czynienia z pewnymi regułami, które są bardziej stałe niż płynne.

Wolisz posłuchać? Śmiało:

Przecinki w języku angielskim – SZCZEGÓŁY

1. Dodatkowe informacje w zdaniu, frazy wprowadzające i otwierające wypowiedź.

Sincerely, I don’t like this idea.

Szczerze, nie podoba mi się ten pomysł.

Me and my sister and Tom, we have lived there for 3 years.

Ja, moja siostra i Tom, mieszkamy tam od 3 lat.

2. Chcesz powiedzieć „że”? W angielskim nie ma tam przecinka.

She said that you are handsome.     

Powiedziała, że jesteś przystojny.

3. Narracja i przytaczanie zdań:

He asked, „Are you sleeping at my place tonight?”

Zapytał: „Śpisz dzisiaj u mnie?”

4. Wtrącenia, tak jak w języku polskim, wymagają użycia przecinków:

She works in a company, the one I mentioned before, that is really eco-friendly.

Pracuje w firmie, wspomniałem ją przed momentem, która jest naprawdę eko.

5. Zdania podrzędne i nadrzędne

Tutaj jest większy kłopot. Jeśli zaczynamy od zdania okolicznikowego (czyli tego, które zazwyczaj wnosi mniej) to rozdzielamy zdania przecinkiem. W innym przypadku tego przecinka nie będzie i łatwo to dla Ciebie zobrazuję na przykładzie zdań warunkowych:

If I won the lottery, I would travel to Berlin!

I would travel to Berlin if I won the lottery.

6. Zdania z imiesłowem również musimy oddzielić w podobny sposób

Listening to music, she was doing shopping.

Słuchając muzyki robiła zakupy.

Ale:

She was doing shopping listening to music.

Robiła zakupy słuchając muzyki.

7. Zdania domyślne

Zwróć uwagę na te zdania, gdzie tak naprawdę mogłoby być więcej treści, ale nie chcemy się powtarzać:

I am working smart, not hard.

=

I am working smart, I am not working hard.

Ta dłuższa wersja wyglądałaby dziwnie bez przecinka, no nie? Dlatego w tej krótszej ten przecinek również zostanie.

8. Przecinek oxfordzki

Brzmi górnolotnie, ale jest to pierdoła. Po prostu, gdy wyliczamy coś to na samym końcu w języku angielskim dodajemy and. Przed tym and możemy wstawić przecinek, a jego dokładną nazwę już poznałeś. Zerknij na przykład:

She bought ham, milk, carrots, and eggs.

She bought ham, milk, carrots and eggs.

Kupiła szynkę, mleko, marchewki i jajka.

9. Przecinki w liczbach

To również problematyczny temat dla Polaków. W języku polskim liczby zapisujemy najczęściej po prostu ze spacjami (dziesiątki, setki, tysiące). Z kolei części dziesiętne zapisujemy po przecinku.

W języku angielskim dziesiątki, setki i tysiące oddzielane są przy użyciu przecinka, zaś liczby dziesiętne znajdują się po kropce.

1,200.99 PLN  – tysiąc dwieście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy.

Proste? Na pewno tak. To wszystko z ważniejszych kwestii dotyczących przecinka. Jestem pewien, że powyższe informacje poomogą Ci w usystematyzowaniu tej wiedzy oraz poprawnym interpretowaniu treści i komunikatów, które pojawiają się w Twoim życiu. Dobrego dnia!

Uwaga!!!

Skorzystaj z limitowanej promocji na

darmową konsultację 1na1…


This will close in 0 seconds

Mateusz Stasica