Przejdź do treści

Mylisz: Retarded, Disabled, Impaired, Handicapped – upośledzony

Dzisiaj zestawię aż CZTERY wyrazy, które mają bardzo podobne znaczenie. Warto jest jednak znać subtelne różnice między nimi, gdyż to właśnie te niuanse sprawią, że albo kogoś obrazimy, albo nie zwrócimy na siebie szczególnej uwagi. A to drugie akurat w tej dosyć drażliwej kwestii może być bardzo ważne i przydatne. Otóż w dzisiejszym wpisie będzie o szeroko pojętej niepełnosprawności.

Omówimy cztery słówka: retarded, disabled, impaired oraz handicapped. Oczywiście na końcu pojawią się przykładowe zdania oraz tłumaczenia. Jeżeli nie chcesz już mylić tych słów, ani zastanawiać się które lepiej będzie użyć to najpierw przeczytaj ich definicje:

Co znaczy retarded, disabled, impaired oraz handicapped?

  1. retarded – upośledzony umysłowo, ułomny, opóźniony. Co ciekawe w języku francuskim również znajdziemy to słówko, ale nie ma ono znaczenia pejoratywnego. Np. être en retard – oznacza być spóźnionym, czyli po angielsku to be late.
  2. disabled – upośledzony, niepełnosprawny, kaleki, kaleka. Warto zaznajomić się w tym przypadku z czasownikiem to disable, który oznacza wyłączać, unieruchamiać
  3. impaired – upośledzony, uszkodzony. W tym przypadku polecam zaznajomić się także z wyrazem impairment, a oznacza ono szkodę, osłabienie, niekiedy chorobę.
  4. handicapped – osoba dotknięta inwalidztwem. W tym przypadku dobrze jest też poznać wyraz handicap oznaczający ciężar. Ale nie taki fizyczny ciężar…

Jaka jest różnica między tymi wyrazami?

Cztery to już spora gromadka. Mogłoby się wydawać po powyższych tłumaczeniach słów, że zapamiętanie tego wszystkiego będzie trudne. Jeżeli wydaje Ci się, że masz chaos w głowie, to zaraz temu zaradzimy. Musimy jakoś uporządkować tę wiedzę i wyznaczyć pewne granice Do dzieła:

  • Retarded tyczy się tylko opóźnień umysłowych, związanych z głową, rozumem, mózgiem, myśleniem. Słowo to nabrało pejoratywnego znaczenia i poza treściami archaicznymi (np. spotykanymi w światach fantasy) raczej używane jest w celach obrażania kogoś.
  • Disabled to ładniejsze słowo, na wyrażenie się o niepełnosprawnym. Nie jest negatywnie nacechowane i jest o wiele bardziej uprzejmą formą słowa retarded. Słowo disabled ma też bardzo szeroki zakres znaczeniowy i odnajdziemy je w treściach dotyczących upośledzenia fizycznego jak i umysłowego, a także w kwestii upośledzeń wrodzonych i nabytych.
  • Impaired z kolei zazwyczaj odnosić się będzie do upośledzeń nabytych, najczęściej do tych fizycznych. To oznacza, że znaczenie tego wyrazu jest węższe niż w przypadku disabled. Brak nacechowania pejoratywnego.
  • Handicapped to wyraz o znaczeniu identycznym jak w przypadku słowa disabled, jednak jest to wyrażenie jeszcze zgrabniejsze.

Przykłady użycia w zdaniach oraz tłumaczenia

I need to buy some growth retardant for my plants, they grow like crazy!

Muszę kupić jakiś opóźniacz wzrostu dla moich roślin, rosną jak szalone!

Fire extinguishers contain many fire-retardant substances.

Gaśnice zawierają wiele substancji opóźniających spalanie.

My cousin is hearing-impaired, because he was at war in Iraq.

Mój kuzyn ma problemy ze słuchem, bo był na wojnie w Iraku.

It turns out that Tom bought these impaired assets on purpose!

Okazało się, że Tom specjalnie kupił te aktywa o obniżonej wartości.

In our hotel there are facilities for the disabled.

W naszym hotelu znajdują się udogodnienia dla niepełnosprawnych.

People who are handicapped shouldn’t wait in a queue.

Ludzie, którzy są niepełnosprawni nie powinni czekać w kolejce.

To wszystko na dzisiaj. Czy wszystko stało się jaśniejsze?

Daj mi znać, jeżeli podoba Ci się sposób w jaki tłumaczę zagadnienia i chciałbyś rozpocząć naukę w mojej szkole. Uczymy też innych języków niż angielski. Daj znać: biuro@mateuszstasica.pl

Uwaga!!!

Skorzystaj z limitowanej promocji na

darmową konsultację 1na1…


This will close in 0 seconds

Mateusz Stasica