Przejdź do treści

Słownictwo: Biznesowa Piątka #3

Dzisiaj w Biznesowej Piątce o pieniążkach. Będzie między innymi o dochodach, wypłatach, zasiłkach a nawet puszczaniu produktów hurtem. Jak zwykle użyję dla Ciebie przytaczanych słów w moich własnych zdaniach, oraz je przetłumaczę. Zachęcam do stworzenia własnych treści z tymi wyrazami – może krótkie opowiadanie?

Revenue – dochód

In Poland we’ve got this custom of not talking about our salaries, revenues… and generally money is a kind of taboo.

W Polsce mamy taki zwyczaj nierozmawiania o naszych wypłatach, dochodach… i ogólnie pieniądze są tematem tabu.

Wolisz posłuchać? Śmiało:

Sickness benefit – zasiłek chorobowy

Sickness benefit is not enough to simply live and recover. You need some savings!

Zasiłek chorobowy nie wystarcza, żeby po prostu żyć i wyzdrowieć. Potrzebujesz oszczędności!


White-collar worker – pracownik biurowy

White-collar workers should really spend more time at chiropractors.

Pracownicy biurowi naprawdę powinni spędzać więcej czasu u chiropraktyków.

Wholesale – handel hurtowy

Wholesale – there you make some real money, because you sell in bulk.

Handel hurtowy – to tutaj robi się prawdziwe pieniądze, ponieważ sprzedaje się w dużych ilościach (hurtowych).

Challenge – wyzwanie

I’ve got a great idea, so I start this amazing English language challenge!

Mam super pomysł, więc zaczynam to świetne językowe wyzwanie z angielskiego!

Interesują Cię inne zestawienia z tej serii? Koniecznie zerknij w poniższe linki:

Uwaga!!!

Skorzystaj z limitowanej promocji na

darmową konsultację 1na1…


This will close in 0 seconds

Mateusz Stasica