Przejdź do treści

PRIORYTET – jak ustalać i czego nie wiesz?

Czasami poprawne i dogłębne zrozumienie wyrazu z perspektywy językowej może mieć ogromny wpływ na inne sfery życia – na przykład to jak ustalać priorytety. Jeśli właśnie zastanawiasz się jak dobrze i efektywnie ustalać priorytety lub co oznacza to słowo – to jesteś w doskonałym miejscu.

Definicja słowa priorytet

Słowo “priorytet” pochodzi od łacińskiego słowa “prioritas”, które oznacza “bycie pierwszym” lub “bycie ważniejszym”. 

Początkowo słowo “priorytet” było używane głównie w kontekście kościelnym, odnosząc się do zakonów i klasztorów. W zakonach istniały różne szczeble rangi. Pierwszym w hierarchii był “prior”, czyli osoba o najwyższej randze, która miała pierwszeństwo w decyzjach i zarządzaniu.

Priorytety – wywodzą się z kontekstu religijnego.

Obecnie słowo “priorytet” jest powszechnie używane w różnych dziedzinach życia, takich jak polityka, biznes, edukacja, czy życie osobiste. Na przykład, w biznesie priorytetem może być zysk, w edukacji priorytetem może być rozwój umiejętności uczniów, a w życiu osobistym priorytetem może być szczęście i dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Temat priorytetów łączy się z tymi artykułami, które warto przeczytać:

Najważniejsze co musisz wiedzieć to…

Nie, na początku nie istniała liczba mnoga słowa “priorytet”. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego “prioritas”, które oznaczało “pierwszeństwo” lub “nadrzędność”. W języku polskim pierwotnie występowało tylko w liczbie pojedynczej, jako synonim słowa “pierwszeństwo”. Dopiero w późniejszym okresie, poprzez analogię z innymi słowami, takimi jak “współpracownicy”, “klienci” czy “przedmioty”, utworzono od niego formę liczby mnogiej – “priorytety”.

Jak ustalać priorytety już wiesz, więc czas na synonimy

Tłumaczenie słowa “priorytet” na język angielski to “priority”.

Angielskie synonimy dla tego słowa to m.in. “preference”, “importance”, “urgency”, “need”, “essential”, “crucial”, “critical”.

Przykłady użycia w kontekście biznesowym:

 • Our company’s top priority is to provide excellent customer service.
  (Najwyższym priorytetem naszej firmy jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta.)
 • The marketing team needs to focus on the priorities outlined in the strategic plan.
  (Zespół marketingowy musi skupić się na priorytetach wyznaczonych w planie strategicznym.)
 • Urgent matters must be addressed as a priority.
  (Sprawy pilne muszą być załatwione w pierwszej kolejności.)
 • It is essential that we meet our project deadlines.
  (To istotne, abyśmy dotrzymali terminów naszych projektów.)
 • The safety of our employees is a critical concern for our company.
  (Bezpieczeństwo naszych pracowników stanowi kwestię kluczową dla naszej firmy.)

Poniżej przedstawiam jeszcze kilka innych przykładów:

priorytetowy – priority, prioritized, high-priority

Przykład: We need to focus on our high-priority tasks first.

pierwszeństwo – precedence, preference, preeminence

Przykład: Giving customer satisfaction precedence is important in any business.

najważniejsze zadanie – key task, primary task, critical task

Przykład: The team needs to identify and prioritize their key tasks in order to meet their goals.

Jeśli na Twojej “To do” liście będzie tylko jedna pozycja, to nie zgubisz “focusu”. 😉

priorytetowość – prioritization, precedence, importance

Przykład: Effective prioritization is crucial for achieving success in any project.

ważność – significance, importance, value

Przykład: The significance of employee engagement cannot be underestimated in building a successful business.

pierwszorzędny – paramount, top-notch, first-rate

Przykład: Our company strives to provide top-notch customer service to maintain a paramount reputation in the industry.

nadrzędny – superior, supreme, higher-ranking

Przykład: Our higher-ranking managers have the responsibility to set the overall strategy for the company.

To tyle na dzisiaj! Z takim zestawem nowej wiedzy oraz wartościowego słownictwa będzie Ci łatwiej zadbać o realizację celów. Powodzenia!

Uwaga!!!

Skorzystaj z limitowanej promocji na

darmową konsultację 1na1…


This will close in 0 seconds

Mateusz Stasica